Zásobování teplem a elektřinou a s dotací? Jasně!

14.6.2017

Mezi letošními výzvami je také výzva Úspory energie v SZT. Program podporuje zavádění nových i rekonstrukce stávajících zařízení s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla.

ČERPEJTE A HLEDEJTE CESTY K ÚSPORÁM ENERGIE!

 

 

PROGRAM V KOSTCE

KDO může žádat

  • Firma nebo subjekt, který vlastní licenci na výrobu tepelné energie a/nebo elektrické energie a licence na rozvod tepelné energie, které uděluje Energetický regulační úřad (ERÚ).

 

KOLIK aneb jaká je výše podpory

  • Podpora se liší dle velikosti podniku. Přesná informace bude zveřejněna v listopadu.

 

CO lze podpořit

  • Výstavba, rozvoj a propojování existujících soustav zásobování tepelnou energií včetně předávacích stanic.
  • Rekonstrukce stávajících soustav zásobování teplem včetně předávacích stanic s cílem dosažení úspor primární energie, využití odpadního tepla.
  • Instalace solárních kolektorů a tepelných čerpadel pro předehřev TUV jako součásti SZT.
  • Instalace a modernizace technologických zařízení souvisejících s distribucí tepla.
  • Instalace a rekonstrukce vysokoúčinných plynových kogeneračních jednotek.

NE aneb omezení programu

  • Projekt musí být realizován mimo území hl. m. Prahy.

 

Nejste vhodným žadatelem? Chybí vám licence? Jste "pouhý" odběratel? Předejte informaci o dotačním programu osobám, které mohou dotaci využít. Roztrubte to mezi zastupitele měst a obcí, kontaktujte provozovatele tepláren, kogeneračních jednotek, zásobování teplou vodou,... . Je to i pro váš prospěch.

 

Program Úspory energie v SZT startuje už v listopadu

Připravte se nebo předejte informaci dál.
Další články

Dnes bych rád uvedl některé zprávy z posledních dnů na pravou míru.

Možná jste zaregistrovali článek, který proběhl českými médii, jehož podstatou byla informace o zastavení operačního programu OPPIK.

Dnes bych se s Vámi rád podělil o něco, čeho se nám podařilo dosáhnout díky Vám – našim klientům, spolupracovníkům a kamarádům. V poslední době dostoupalo „šílenství“ se jménem GDPR do velkých výšin.

Připadá Vám název článku „divný“? Říkáte si, že je to „skoro“ stejné? České vs. cizí slovo? Chtěl jsem vyvolat zamyšlení nad tím, co Vám je v posledních dnech nabízeno, resp.  může být nabízeno v dnech následujících. Pojďme se na to podívat.