Vzorové hodnotící kritéria ve VŘ

19.9.2012
Václav Edl

 

Dobrý den,

Ve včerejším emailu jsme si řekli základy k hodnotícím kritériím v procesu výběrového řízení. Dnes si k tomu dáme praktické příklady.

Příklad 1. – Dodávka územního plánu (nebo jakékoliv projektové dokumentace)

Vzhledem k tomu, že tahle dodávka je poměrně přesně specifikována v oblasti předmětu dodávky, tak obvykle standardními hodnotícími kritérii je cena a termín dodání. Ale co když Vám tohle nestačí? – velice často se od zadavatelů dozvídám, že chtějí, aby projektant zapracoval změny, které v rámci diskuze vzniknou, aby je mnohdy zastupoval na úřadech při jednáních, aby jim poskytoval odborné rady při sestavování územního plánu zejména v oblasti předpokládaného vývoje atd. atd. A přitom tohle vše jsou měřitelná kritéria, takže bychom mohli mít tato hodnotící kritéria:

  • Cena dodávky
  • Termín dodávky
  • Cena za 1hod. práce při zapracování změn ze strany zadavatele
  • Cena za 1hod. zastupování zadavatele při jednání na úřadech
  • Cena za 1hod. odborného poradenství při tvorbě územního plánu (dokumentace)

 

A to už je dostatečný počet hodnotících kritérií, která by měla zabezpečit takové hodnocení, aby byl vybrán kvalitní a kvalifikovaný dodavatel.

 

Příklad 2. – dodávka software a hardware

Při těchto dodávkách je velmi často požadována včasnost dodávka a kvalitní servis pro bezporuchový provoz. Co kdybyste stanovili následující kritéria – určitě byste vybrali kvalitního dodavatele:

 

  • Celková nabídková cena
  • Termín startu všech dodaných systémů
  • Roční udržovací poplatek – maintenance
  • Roční poplatek za podporu a servis
  • Doba servisní pohotovosti v počtu hodin denně

 

Jak jsme si říkali ve včerejším emailu – všechny kritéria musí být měřitelná, tj. musí se dát vyjádřit číselně.

 

Napište mi, pokud si nejste jistý/á, jestli máte použít to dané kritérium.

Co se pro Vás změnilo od 1. září ve firmách? Jsou pro Vás VŘ citelným tématem? 

Další články

Dnes bych rád uvedl některé zprávy z posledních dnů na pravou míru.

Možná jste zaregistrovali článek, který proběhl českými médii, jehož podstatou byla informace o zastavení operačního programu OPPIK.

Dnes bych se s Vámi rád podělil o něco, čeho se nám podařilo dosáhnout díky Vám – našim klientům, spolupracovníkům a kamarádům. V poslední době dostoupalo „šílenství“ se jménem GDPR do velkých výšin.

Připadá Vám název článku „divný“? Říkáte si, že je to „skoro“ stejné? České vs. cizí slovo? Chtěl jsem vyvolat zamyšlení nad tím, co Vám je v posledních dnech nabízeno, resp.  může být nabízeno v dnech následujících. Pojďme se na to podívat.