Výběrové řízení – vyhlášky – PRAKTICKY - Edolo s.r.o.

4.9.2012
Václav Edl

Dobrý den,

 
V souvislosti s platnými vyhláškami č. 230 – 232/2012 Sb. si dovolím Vám poskytnout několik užitečných informací:
 

  • Od 1. 9. 2012 již nestačí v rámci zadávací dokumentace dodat výkaz výměr. Vyhláška č. 230/2012 Sb. zavádí nový pojem – „soupis prací“ – který obsahuje i tzv. vedlejší a ostatní náklady. Vedlejší náklady jsou takové náklady, které musíte vynaložit v souvislosti s realizací zakázky – např. náklady na zařízení staveniště, odklizení staveniště atd. Ostatní náklady jsou takové náklady, které musíte vynaložit na dokumentaci související s realizací zakázky – např. realizační dokumentace, zaměření skutečného stavu atd.
  • Nově je také Vaší povinností poskytovat tento soupis prací VŽDY v elektronické formě
  • Povinností je rovněž respektování vyhlášky č. 231/2012 Sb., která Vám dává za povinnost splnění některých požadovaných obchodních podmínek – např. nově jste povinni v zadávací dokumentaci uvádět termín předání staveniště, zahájení prací, ukončení prací a mnoho dalšího

 
Pokud chcete svoje výběrové řízení realizovat naprosto SPRÁVNĚ, objednejte si svoje výběrové řízení na klíč u naší společnosti s naší osobní garancí odpovědnosti. Tomu, kdo si od nás zakoupil elektronickou brožuru k Zákonu o veřejných zakázkách, bude cena brožury odečtena od ceny za realizaci výběrového řízení na klíč.Ing. Václav Edl          vedl@edolo.cz          +420 602 242 483

Navštivte náš facebook: https://www.facebook.com/edolo.cz

Další články

Dnes bych rád uvedl některé zprávy z posledních dnů na pravou míru.

Možná jste zaregistrovali článek, který proběhl českými médii, jehož podstatou byla informace o zastavení operačního programu OPPIK.

Dnes bych se s Vámi rád podělil o něco, čeho se nám podařilo dosáhnout díky Vám – našim klientům, spolupracovníkům a kamarádům. V poslední době dostoupalo „šílenství“ se jménem GDPR do velkých výšin.

Připadá Vám název článku „divný“? Říkáte si, že je to „skoro“ stejné? České vs. cizí slovo? Chtěl jsem vyvolat zamyšlení nad tím, co Vám je v posledních dnech nabízeno, resp.  může být nabízeno v dnech následujících. Pojďme se na to podívat.