S touto strukturou obsáhnete 99% Výběrových řízení - Edolo s.r.o.

8.11.2012
Václav Edl

Dobrý den,
 
Dnes Vám dám jeden tip, který Vám pomůže v tom, že Vaše nabídka do výběrového řízení bude obsahově správně.
 
Doporučuji Vám následující strukturu nabídky:

A. Titulní list nabídky (případně Krycí list nabídky)
B. Obsah nabídky s uvedením názvů jednotlivých kapitol včetně příloh, čísel listů a celkového počtu listů v nabídce
C. Doklad prokazující způsob jednání a Doklady k prokázání kvalifikace:

 • Výpis z obchodního rejstříku
 • Doklad o oprávnění k podnikání (výpis ze živnostenského rejstříku)
 • Doklad o odborné způsobilosti
 • Osvědčení o registraci na finančním úřadu
 • Potvrzení o bezdlužnosti – finanční úřad
 • Potvrzení o bezdlužnosti – sociální zabezpečení
 • Potvrzení o bezdlužnosti – celní správa
 • Potvrzení o bezdlužnosti – zdravotní pojišťovna (y)
 • Čestné prohlášení ke splnění základních kvalifikačních předpokladů
 • Čestné prohlášení ke splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů
 • Doklad o pojištění uchazeče
 • Doklad o poskytnutí jistoty nebo bankovní záruky (pokud je požadována)

D. Přehled subdodavatelů
E. Přehled významných dodávek
F. Cenová nabídka
G. Smlouva o dílo
H. Další dokumenty (nepovinné) – zde dejte prospekty, obrázky, a další materiály, kterými chcete podpořit to, co vlastně nabízíte. POZOR: pokud si myslíte, že by se dodávka dala udělat jinak a lépe, tak se to nabízí v této části nabídky!!!

Je velmi důležité, abyste při sestavování nabídky dodrželi vždy to, co požaduje zadavatel ve své zadávací dokumentaci, nicméně výčet, který jsme Vám zde prezentovali je nejčastěji požadovaným rozsahem – dle našich zkušeností s ním obsáhnete cca 99% výběrových řízení (ono totiž už není ani co více předložit).
 
Takže teď už jen – POJĎME NA TO!
 

Další články

Dnes bych rád uvedl některé zprávy z posledních dnů na pravou míru.

Možná jste zaregistrovali článek, který proběhl českými médii, jehož podstatou byla informace o zastavení operačního programu OPPIK.

Dnes bych se s Vámi rád podělil o něco, čeho se nám podařilo dosáhnout díky Vám – našim klientům, spolupracovníkům a kamarádům. V poslední době dostoupalo „šílenství“ se jménem GDPR do velkých výšin.

Připadá Vám název článku „divný“? Říkáte si, že je to „skoro“ stejné? České vs. cizí slovo? Chtěl jsem vyvolat zamyšlení nad tím, co Vám je v posledních dnech nabízeno, resp.  může být nabízeno v dnech následujících. Pojďme se na to podívat.