Reference

Spolupráce s touto poradenskou firmou byla již od samotného počátku bezproblémová. Komplexní přehled a orientace napříč celou problematikou dotací, jasně dané a specifikované  …

S firmou Edolo je velmi dobrá spolupráce, protože po zadání nám pomůže vypracovat veškeré podklady, které potřebujeme a človek se proto nemusí stresovat a strachovat, zda to udělal…

Díky spolupráci s Edolo, které nám pomáhá získávat peníze z evropských dotačních fondů se nám daří růst meziročně o 30%. Díky tomu můžeme nakupovat nové technologie, nové formy i…

Dotace se nám velice vyplatila, protože stroj, který jsem nakoupili nám slouží k plné spokojenosti a umožnila nám navýšení produktivity a získání nových pracovníků, kteří nám…

Začali jsme spolupracovat v roce 2009, celkem jsme realizovali 3 projekty v rámci dotačního projektu Rozvoj a spolupráce s Edolo byla velice příjemná a smysluplná.

Po několika létech myslím si úspěšné spolupráce bych Vám chtěl tímto velmi poděkovat za ochotu, vstřícnost a systematičnost při zpracování žádostí, monitorovacích zpráv a další…

Dobrý den, Vaše ,,brožura“ je napsána velice srozumitelně. Též musím ocenit i styl písma, které dovoluje, aby informace lehce vklouzla do mozku. Brožuru jsem si vytiskla a svázala,…

Reference úvodní služby "E – Brožura – Jak prakticky na Zákon o veřejných zakázkách"

Od prvních jednání, podání žádosti, vyřízení až po čerpání dotace v roce 2009 byla práce Ing. Václava Edla ze zmíněné firmy na vysoké profesionální úrovni a to včetně příjemného a …

Spolupráce mezi společnostmi Edolo s. r. o. a INVEST TEL, s. r. o. je dlouhodobá a z naší strany ji lze hodnotit kladně. Dochází zde při plnění jednotlivých úkolů k oboustranným…

S přístupem firmy ke stanovenému úkolu, stejně jako s kvalitou podané žádosti jsme byli velmi spokojeni. Firmu EDOLO s. r. o. můžeme všem dalším eventuelním žadatelům o vypracování…

Reference úvodní služby "E – Brožura – Jak prakticky na Zákon o veřejných zakázkách"

S přístupem firmy ke stanovenému úkolu stejně jako s kvalitou práce byli velmi spokojeni. Zpracovaná dokumentace splňovala naše představy, byla dodržena veškerá smluvní ujednání. V …

Na základě naší spolupráce v oblasti zpracování podkladů pro získání dotace jsme neshledaly žádné nedostatky ve Vaší práci. Není z Vaší strany zajištěn dostatečný vzájemný kontakt i …

Společnost Edolo s.r.o. pro naše město organizovala Výběrové řízení dle zákona o veřejných zakázkách na dodávku stavebních prací. Bylo pro nás důležité spolupracovat s kvalitním…

Dovolte, abychom Vám a Vaší společnosti poděkovali za Vaši pomoc, podporu a spolupráci při vyřizování žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR v rámci dotačních…

Společnost EDOLO s. r. o., zpracovala pro obec Čermnou v roce 2009 žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR. Název projektu: Rekonstrukce prodejny potravin podání žádostí za…

Vzhledem k tomu, že byla úspěšně dokončena akce z Programu rozvoje venkova na zlepšení vzhledu a dopravní infrastruktury obce, chtěl bych Vám tímto poděkovat za kvalitní zpracování…

Služby společnosti Edolo s.r.o. pokrývaly celý cyklus od zpracování zadávací dokumentace až po závěrečné ukončení a vyhodnocení což je pro nás důležité z toho důvodu, že nemáme…

K Vaší žádosti sdělujeme, že vystupování Vašich pracovníků při všech jednáních byla vždy velmi korektní a vstřícná. Kvalitu podaných žádkostí nemůžeme hodnotit, vaší společností byla…

  1 2  
PTEJTE SE

Ptejte se na vše, co vás zajímá. Odpovíme. Ukážeme. Poradíme. Jak nejlépe umíme. Vložte dotaz. Do 24 hodin jej zodpovíme.

*
*
*
  *