Reference

Dříve jsme měli čest spolupracovat s jinými firmami, které pro naši firmu zpracovávaly dotační programy podpory podnikání z fondů EU a to neúspěšně. Dovolil jsem si bez naší…

Spolupráce s touto poradenskou firmou byla již od samotného počátku bezproblémová. Komplexní přehled a orientace napříč celou problematikou dotací, jasně dané a specifikované  …

S firmou Edolo je velmi dobrá spolupráce, protože po zadání nám pomůže vypracovat veškeré podklady, které potřebujeme a človek se proto nemusí stresovat a strachovat, zda to udělal…

Díky spolupráci s Edolo, které nám pomáhá získávat peníze z evropských dotačních fondů se nám daří růst meziročně o 30%. Díky tomu můžeme nakupovat nové technologie, nové formy i…

Dotace se nám velice vyplatila, protože stroj, který jsem nakoupili nám slouží k plné spokojenosti a umožnila nám navýšení produktivity a získání nových pracovníků, kteří nám…

Začali jsme spolupracovat v roce 2009, celkem jsme realizovali 3 projekty v rámci dotačního projektu Rozvoj a spolupráce s Edolo byla velice příjemná a smysluplná.

Tým společnosti profesionálně připraví všechny potřebné podklady, nebojí se komunikovat. Jejich hlavní devizou je rychlost a pružnost reakce.

Společnost Edolo nabízí komplexní služby v dané oblasti, po celou dobu spolupráce poskytuje příslušnou součinnost a podporu, což je důležité zejména pro společnost, která nemá zkušenosti…

Vámi zpracovaná dokumentace splňovala naše představy, byla dodržena veškerá smluvní ujednání z vaší i naší strany. V budoucnosti se nebráníme další spolupráci a bude naším…

Po několika létech myslím si úspěšné spolupráce bych Vám chtěl tímto velmi poděkovat za ochotu, vstřícnost a systematičnost při zpracování žádostí, monitorovacích zpráv a další…

Dobrý den, Vaše ,,brožura“ je napsána velice srozumitelně. Též musím ocenit i styl písma, které dovoluje, aby informace lehce vklouzla do mozku. Brožuru jsem si vytiskla a svázala,…

Reference úvodní služby "E – Brožura – Jak prakticky na Zákon o veřejných zakázkách"

Od prvních jednání, podání žádosti, vyřízení až po čerpání dotace v roce 2009 byla práce Ing. Václava Edla ze zmíněné firmy na vysoké profesionální úrovni a to včetně příjemného a …

Společnost Edolo Consult s.r.o. nám poskytuje oporu v otázkách vedení účetnictví a daňové problematiky. Spoluprací s ní jsme získali spolehlivého partnera, který dodržuje termíny a…

Na základě Vaší žádosti Vám poskytujeme následující hodnocení Vámi poskytovaných služeb: Spolupráci s Vaší firmou hodnotíme dosud velice kladně, komunikace probíhá rychle a bez…

Spolupráce mezi společnostmi Edolo s. r. o. a INVEST TEL, s. r. o. je dlouhodobá a z naší strany ji lze hodnotit kladně. Dochází zde při plnění jednotlivých úkolů k oboustranným…

S přístupem firmy ke stanovenému úkolu, stejně jako s kvalitou podané žádosti jsme byli velmi spokojeni. Firmu EDOLO s. r. o. můžeme všem dalším eventuelním žadatelům o vypracování…

Reference úvodní služby "E – Brožura – Jak prakticky na Zákon o veřejných zakázkách"

S přístupem firmy ke stanovenému úkolu stejně jako s kvalitou práce byli velmi spokojeni. Zpracovaná dokumentace splňovala naše představy, byla dodržena veškerá smluvní ujednání. V …

Na základě naší spolupráce v oblasti zpracování podkladů pro získání dotace jsme neshledaly žádné nedostatky ve Vaší práci. Není z Vaší strany zajištěn dostatečný vzájemný kontakt i …

  1 2  
PTEJTE SE

Ptejte se na vše, co vás zajímá. Odpovíme. Ukážeme. Poradíme. Jak nejlépe umíme. Vložte dotaz. Do 24 hodin jej zodpovíme.

*
*
*
  *