Pojďte spolupracovat s doktorandy a získejte svoji dotaci!

20.7.2017

Chcete aplikovat nové trendy? Znáte studenty doktorského studia a chtěli byste, aby u Vás pracovali: Pojďme získat dotaci na jejich uplatnění právě u Vás!

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

  • vytvoření partnerství mezi malým a středním podnikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup; znalostní transfer je realizován za účasti absolventa magisterského či doktorského studia přímo v provozovně podniku za dohledu vybraného expertního pracoviště
  • projekt musí být zaměřen na minimálně jednu z následujících aktivit a musí mít strategický význam pro další rozvoj podniku:

             – zlepšení výrobních procesů

             – vývoj/inovace nových produktů a služeb nebo inovace procesu při vývoji a zavádění nových produktů a služeb

             – zlepšení podnikových procesů včetně procesu produktové certifikace

 

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

  • pro malé a střední podniky: hardware a sítě, stroje a zařízení, software a data, mzdy a pojistné, cestovné, materiál
  • pro Znalostní organizaci (vysoká škola): mzdy a pojistné, cestovné, semináře, workshopy, služby expertů, přístup k informacím, databázím
  • Znalostní organizace (vysoká škola) může dále uplatnit nepřímé (režijní) náklady paušální sazbou ve výši až 15 % rozpočtové položky Mzdy a pojistné (nezahrnuje mzdy a pojistné MSP); způsobilé výdaje pro nepřímé náklady jsou: osobní náklady administrativních pracovníků, náklady na využití univerzitních zařízení, účetnictví, telefonní poplatky, síťové dodávky, spotřební materiál, náklady na pořádání pracovních setkání, povinná publicita

 

Další články

Dnes bych rád uvedl některé zprávy z posledních dnů na pravou míru.

Možná jste zaregistrovali článek, který proběhl českými médii, jehož podstatou byla informace o zastavení operačního programu OPPIK.

Dnes bych se s Vámi rád podělil o něco, čeho se nám podařilo dosáhnout díky Vám – našim klientům, spolupracovníkům a kamarádům. V poslední době dostoupalo „šílenství“ se jménem GDPR do velkých výšin.

Připadá Vám název článku „divný“? Říkáte si, že je to „skoro“ stejné? České vs. cizí slovo? Chtěl jsem vyvolat zamyšlení nad tím, co Vám je v posledních dnech nabízeno, resp.  může být nabízeno v dnech následujících. Pojďme se na to podívat.