Neznalost zákona neomlouvá aneb novinky v zákoně o veřejných zakázkách

2.11.2016

Jste akciová společnost s listinnými akciemi? Ucházíte se o veřejné zakázky? Nebo jste zadavatelem veřejných zakázek?

Zaznamenali jste změny v zákoně o veřejných zakázkách? S účinností od 1.října. S vlivem na mnoho subjektů.

Vyhněte se budoucímu vyloučení ze zadávacího řízení

Nastudujte si novinky v zákoně o veřejných zakázkách, které vstoupily v platnost 1. 10. 2016. Seznamte se s těmi nejzásadnějšími.

 

Uchazeč

Zadavatel

  • Ucházíte se o veřejnou zakázku. Zadavatelem je stát, město, obec či firma, která má dotaci vyšší než 50%. Jste akciovou společností.
  • Ptáme se: „Máte zaknihované akcie?“
  • V rámci boje proti kyberzločinu přichází vláda s mnoha opatřeními.

  • Ptáme se: „Máte uživatelský profil ve věstníku veřejných zakázek?“

 

Cest, které vyřeší vaši situaci je mnoho. Od zaknihování akcií společnosti, přes změnu právní formy, až k vytvoření dceřinné společnosti vyhovující všem zákonným podmínkám. Z pohledu zadavatele pak vytvoření profilu ve věstníku a vkládání všech nutných informací.

Poraďte se s námi, které řešení je to nejlepší a vyhněte se budoucímu vyloučení ze zadávacího řízení.

 

Neznalost zákona neomlouvá

Zvládněte s naší pomocí změny v zákoně o veřejných zakázkách

Další články

Dnes bych rád uvedl některé zprávy z posledních dnů na pravou míru.

Možná jste zaregistrovali článek, který proběhl českými médii, jehož podstatou byla informace o zastavení operačního programu OPPIK.

Dnes bych se s Vámi rád podělil o něco, čeho se nám podařilo dosáhnout díky Vám – našim klientům, spolupracovníkům a kamarádům. V poslední době dostoupalo „šílenství“ se jménem GDPR do velkých výšin.

Připadá Vám název článku „divný“? Říkáte si, že je to „skoro“ stejné? České vs. cizí slovo? Chtěl jsem vyvolat zamyšlení nad tím, co Vám je v posledních dnech nabízeno, resp.  může být nabízeno v dnech následujících. Pojďme se na to podívat.