Miroslav Chuděj, s.r.o.

Dříve jsme měli čest spolupracovat s jinými firmami, které pro naši firmu zpracovávaly dotační programy podpory podnikání z fondů EU a to neúspěšně. Dovolil jsem si bez naší předběžné konzultace doporučit Vaši zpracovatelskou firmu paní Ing. Davidové, která je ředitelkou firmy "OSMA zpracování plastů s. r. o." Moje dřívější neúspěchy mne k tomuto doporučení opravňují. Po konzultaci, kterou jsem s paní ředitelkou měl, projevila zájem o spolupráci s Vámi. Zaujal ji způsob, jak naší společnou a úspěšnou práci realizujeme. Minimální možné časové zatížení práce ve srovnání s jinými poradenskými, zpracovatelskými firirmami obnáší včetně vaší ochoty a okamžité reakce vykonat cesty přes celou republiku k nám, abychom případné dodatky dopracovali tak, aby Vámi zpracované programy nic neohrozilo.

 

 

 

 

 

Miroslav Chuděj

Prověřte si nás sami
Více referencí
Další články

Dnes bych rád uvedl některé zprávy z posledních dnů na pravou míru.

Možná jste zaregistrovali článek, který proběhl českými médii, jehož podstatou byla informace o zastavení operačního programu OPPIK.

Dnes bych se s Vámi rád podělil o něco, čeho se nám podařilo dosáhnout díky Vám – našim klientům, spolupracovníkům a kamarádům. V poslední době dostoupalo „šílenství“ se jménem GDPR do velkých výšin.

Připadá Vám název článku „divný“? Říkáte si, že je to „skoro“ stejné? České vs. cizí slovo? Chtěl jsem vyvolat zamyšlení nad tím, co Vám je v posledních dnech nabízeno, resp.  může být nabízeno v dnech následujících. Pojďme se na to podívat.