Město Hroznětín

Na základě naší spolupráce v oblasti zpracování podkladů pro získání dotace jsme neshledaly žádné nedostatky ve Vaší práci. Není z Vaší strany zajištěn dostatečný vzájemný kontakt i po ukonční spolupráce. Nabídka možné nové spolupráce, vyhledávání nových dotačních titulů.

Zdraví Martin Maleček – starosta města

 

Město Hroznětín

Prověřte si nás sami
Více referencí
PTEJTE SE

Ptejte se na vše, co vás zajímá. Odpovíme. Ukážeme. Poradíme. Jak nejlépe umíme. Vložte dotaz. Do 24 hodin jej zodpovíme.

*
*
*
  *