KORAMEX a.s.

S přístupem firmy ke stanovenému úkolu stejně jako s kvalitou práce byli velmi spokojeni. Zpracovaná dokumentace splňovala naše představy, byla dodržena veškerá smluvní ujednání. V budoucnosti se nebráníme další spolupráci a bude naším potěšením, pokud nám v budoucnosti navrhnete další spolupráci a pomoc.

Ing. Petr Makrlík – předseda představenstva

 

 

Koramex

Prověřte si nás sami
Více referencí
Další články

Dnes bych rád uvedl některé zprávy z posledních dnů na pravou míru.

Možná jste zaregistrovali článek, který proběhl českými médii, jehož podstatou byla informace o zastavení operačního programu OPPIK.

Dnes bych se s Vámi rád podělil o něco, čeho se nám podařilo dosáhnout díky Vám – našim klientům, spolupracovníkům a kamarádům. V poslední době dostoupalo „šílenství“ se jménem GDPR do velkých výšin.

Připadá Vám název článku „divný“? Říkáte si, že je to „skoro“ stejné? České vs. cizí slovo? Chtěl jsem vyvolat zamyšlení nad tím, co Vám je v posledních dnech nabízeno, resp.  může být nabízeno v dnech následujících. Pojďme se na to podívat.