Jak na hodnotící kritéria ve VŘ

19.9.2012
Václav Edl

Dobrý den,

 
V minulém týdnu jsme pořádali seminář k procesu výběrového řízení organizovaného dle Zákona o veřejných zakázkách. V rámci diskuze jsme došli k tomu, že nejčastějším problémem je jak stanovit hodnotící kritéria, tj. to podle čeho se nakonec určuje pořadí nabídek. Problém má dva přístupy:
 
1) buď bude hodnotícím kritériem pouze cena a je to jednouché – kdo je nejlevnější, tak vyhrál
 
nebo
 
2) bude hodnotícím kritériem ekonomická výhodnost nabídky – zde je potřeba stanovit hodnotící kritéria. Základní podmínky pro hodnotící kritéria jsou tyto:

  • Musí být měřitelná – např. cena, termín dodání, délka záruky atd. – určitě to nejsou být kvalita nebo jako, to nelze objektivně změřit
  • Měl by jich být lichý počet – v případě potenciální shody nabídek, totiž vždy jeden parametr převáží
  • V zadávací dokumentaci musíte mít napsáno, kolik má jaké dílčí kritérium váhu, udává se to v procentech – např. cena 60%, termín dodání 20%, délka záruky 20%.
  • V zadávací dokumentaci musí být postup jak se bude podle těchto kritérií hodnotit, tj. musí zde být slovně popsáno jakým způsobem budou přidělovány body, jak bude probíhat výpočet umístění nabídky atd. – nezapomínejte na toto, prosím, musí to být veřejné.

 
Zítra si řekneme jak vyřešit některé nestandardní předměty dodávky (např. územní plán) a jak pro tyto případy stanovit hodnotící kritéria.
 
Už jste si objednal naši brožuru k vyhlášce 232/2012Sb.? Tato vyhláška rovněž upravuje některé postupy v rámci hodnotících kritérií – objednejte si ji zde

V případě jakýchkoli dotazů jsem zde pro Vás.

 

Další články

Dnes bych rád uvedl některé zprávy z posledních dnů na pravou míru.

Možná jste zaregistrovali článek, který proběhl českými médii, jehož podstatou byla informace o zastavení operačního programu OPPIK.

Dnes bych se s Vámi rád podělil o něco, čeho se nám podařilo dosáhnout díky Vám – našim klientům, spolupracovníkům a kamarádům. V poslední době dostoupalo „šílenství“ se jménem GDPR do velkých výšin.

Připadá Vám název článku „divný“? Říkáte si, že je to „skoro“ stejné? České vs. cizí slovo? Chtěl jsem vyvolat zamyšlení nad tím, co Vám je v posledních dnech nabízeno, resp.  může být nabízeno v dnech následujících. Pojďme se na to podívat.