INVEST TEL, s. r. o.

Spolupráce mezi společnostmi Edolo s. r. o. a INVEST TEL, s. r. o. je dlouhodobá a z naší strany ji lze hodnotit kladně. Dochází zde při plnění jednotlivých úkolů k oboustranným prodlevám plnění termínů, ale prozatím se povedlo dotáhnout některé zakázky k úspěšnému kroku a doufáme, že i k zdárnému zakončení. Spolupráce je prozatím založena na vyhledávání dotačních titulů vhodných pro naše uplatnění a případné podání žádostí s následnou realizací. Prozatím spolupráci lze hodnotit jako úspěšnou i přes některé drobné nedostatky zejména časové.

Doufáme, že spolupráce bude pokračovat nadále a bude přínosem pro obě společnosti.

S pozdravem Miroslav Hanzlík, ředitel INVEST TEL, s. r. o. Klatovy

 

 

Invest tel

Prověřte si nás sami
Více referencí
PTEJTE SE

Ptejte se na vše, co vás zajímá. Odpovíme. Ukážeme. Poradíme. Jak nejlépe umíme. Vložte dotaz. Do 24 hodin jej zodpovíme.

*
*
*
  *