Harmonogram výzev 2018

16.1.2018

Je to tady! Získali jsme pro Vás harmonogram výzev pro rok 2018. Pojďme se podívat na co můžete v letošním roce získat dotační podporu a kdy můžete očekávat vyhlášení.

Vezmeme to od výzev, které jsou stále ještě otevřené z roku 2017:

 • Úspory energie – dotace na rekonstrukce nemovitostí, na pořízení nových strojů, modernizace rozvodů, instalace LED světel apod. – otevřeno do 30.4.2018
 • Technologie – dotace na nákup nových strojů a technologií splňující principy Průmysl 4.0, podmínkou projektu je, že polovina rozpočtu zahrnuje výrobní technologie a druhá polovina nevýrobní technologie (měření, balení, skladování atd.) – otevřeno do 14.5.2018
 • Marketing – podpora na prezentace na výstavách a veletrzích v zahraničí – otevřeno do 30.4.2018
 • Fotovoltaické elektrárny s/bez akumulace – velmi vysoká dotace (60 – 80%) na vybudování fotovoltaických elektráren s nebo bez akumulace – otevřeno do 30.4.2018
 • Inovační vouchery – dotace na drobné projekty (do 400 tis. Kč) při spolupráci s vysokými školami – otevřeno do 31.12.2018
 • Obnovitelné zdroje energie – podpora na instalaci např. kogeneračních jednotek, budování malých vodních elektráren apod. – otevřeno do 28.2.2018

Rovněž nesmíme zapomenout na dotace směřující na území ITI (Integrované územní investice). Pro území ITI Ostrava, Olomouc, Hradec-Pardubice jsou otevřeny další programy – konkrétně: Školicí střediska, Potenciál (výzkum a vývoj), Inovace, Nemovitosti.

Dále si řekneme o výzvách, které budou otevřeny během roku 2018:

 • Potenciál – dotace na budování výzkumných a vývojových kapacit (budovy, stroje, měřící technika,…) – předpoklad zahájení příjmu leden 2018
 • ICT a sdílení služby – program, který umožňuje podpořit investice v oblasti IT – vývoj SW, budování center klientských služeb atd. – předpoklad zahájení příjmu únor 2018
 • Energeticky efektivní budovy – velmi vysoká dotace (60 – 80%) na výstavbu nebo přístavbu moderních nemovitostí splňujících definované energetické požadavky – předpoklad zahájení příjmu březen 2018
 • Školicí střediska – program pro podporu výstavby, rekonstrukce a vybavení školicích středisek – předpoklad zahájení příjmu duben 2018
 • Úspory energie v SZT (systémy zásobování teplem) – dotační podpora pro rekonstrukce a budování sítí dálkového topení, předávacích stanic, měření, regulace, kogeneračních jednotek, tepelných čerpadel – předpoklad zahájení příjmu duben 2018
 • Úspory energie – dotace na rekonstrukce nemovitostí, na pořízení nových strojů, modernizace rozvodů, instalace LED světel apod. – předpoklad zahájení příjmu červenec 2018
 • ICT a sdílení služby (další kolo) – program, který umožňuje podpořit investice v oblasti IT – vývoj SW, budování center klientských služeb atd. – předpoklad zahájení příjmu září 2018
 • Inovace – dotace na zahájení sériové výroby vlastních nových samostatně vyvinutých výrobků – předpoklad zahájení příjmu červen 2018
 • Elektromobilita – podpora na nákup elektromobilů a výstavbu nabíjecích stanic – předpoklad zahájení příjmu září 2018
 • Druhotné suroviny – tento program umožňuje získat podporu na technologii a veškeré související náklady na získávání druhotných surovin z materiálů, které by jinak byly odpadem – typicky se jedná o drtící, třídící a separační technologie – předpoklad zahájení příjmu září 2018

Rovněž budou velmi intenzivně otevírány další výzvy pro území ITI, rozšíří se o území ITI Plzeň, ITI Brno.

Takže tolik výtah z dokumentace zveřejněné Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Harmongram výzev 2018

Připravte se nebo předejte informaci dál.
PTEJTE SE

Ptejte se na vše, co vás zajímá. Odpovíme. Ukážeme. Poradíme. Jak nejlépe umíme. Vložte dotaz. Do 24 hodin jej zodpovíme.

*
*
*
  *