Finanční analýza podniku

Finanční analýza je důležitým nástrojem pro hodnocení ekonomických výsledků ve firmě. Představuje významnou součást v řízení podniku a má podstatnou roli ve finančním rozhodování. 

Finanční analýza podniku posuzuje ekonomické zdraví společnosti. Díky ní zjistíme, zdali podnik dobře hospodaří. FAP identifikuje slabé i silné stránky podniku. Na základě ní tak můžeme eliminovat vzniklé problémy způsobené špatným hospodařením.

Finanční analýza se v posledních letech stává nezbytnou součástí každé firmy, která chce být úspěšná v dnešním konkurenčním prostředí. Vedoucí pracovníci potřebují vědět, v jakém stavu se jimi vedené firmy nacházejí a jaká je jejich perspektiva dalšího působení na trhu. Zde na pomoc přichází finanční analýza nejen jako podklad pro přijímání správných rozhodnutí, ale i jako kontrola úspěšnosti rozhodnutí již přijatých. Představuje totiž posouzení minulosti, současnosti a budoucnosti finančního hospodaření podniku. To znamená, že pro vedení podniku má značný význam a měla by být využívána pro operativní, taktická i strategická rozhodnutí.

Pro zpracování finanční analýzy potřebujeme několik dokumentů:

  • Rozvahu
  • Výkaz zisků a ztrát
  • Výkaz Cash flow
  • Příloha
  • Výroční zpráva
  • Údaje z finančního nebo kapitálového trhu

Kvalitní data jsou pro správné zpracování finanční analýzy velmi důležitá.

Konečným výsledkem finanční analýzy je globální posouzení finanční situace podniku.

Chcete zpracovat finanční analýzu podniku?

Potřebujete pomoct s dokumenty, které jsou potřeba ke zpracování finanční analýzy?

 

Pomůžeme vám vypracovat finanční analýzu vašeho podniku.

Krok po kroku projdeme každý dokument, dokud se nedopracujeme výsledku. Navrhneme vám řešení na zlepšení ekonomické situace ve vašem podniku a pomůžeme vám zrealizovat vaše cíle.

Prověřte si nás sami
Více referencí