Etický kodex

 • Transparentnost
 • Diskrétnost
 • Reference
 • Kompetence
 • Kvalita
 • Důvěra
 • Imunita klienta
 • Garance vysoké kvality
 • Rovnost příležitostí
 • Osobní přístup

 

 

Etický kodex Edolo

Etická pravidla spolupráce s partnery a klienty

 

Transparentnost

Relevantní informace zúčastněným stranám

Důvěra

Budování osobních vztahů vzájemné důvěry a otevřenosti

Diskrétnost

Sdílení materiálů a informací výhradně po předchozím souhlasu. 

Imunita klienta

Smluvní ochrana proti zneužití informací

Reference

Profesionální a diskrétní ověřování

Garance vysoké kvality

Kvalifikovaní a zkušení konzultanti

Kompetence

Znalost specifik odvětví a regionů

Rovnost příležitostí

Odmítání diskriminačních kritérií. Hodnocení dle kvalifikace a osobnost

Kvalita

Doporučování a spolupráce ověřených partnerů

Osobní přístup

Osobní a adresná komunikace s klienty i partnery

 

Klíčové hodnoty Etického kodexu jsou závazné pro pracovníků Edolo s.r.o. 

 • Respektování zákonů dané země
 • Úcta a důvěra vůči nadřízeným i kolegům
 • Maximální vstřícnost vůči zákazníkovi
 • Závazek mlčenlivosti vzhledem k interním informacím
 • Jednání v zájmu firmy a její dobré pověsti
 • Ohled na životní prostředí


 

Etický kodex společnosti Edolo s.r.o.

Celý Etický kodex stahujte zde.

 

 

 

Prověřte si nás sami
Více referencí
PTEJTE SE

Ptejte se na vše, co vás zajímá. Odpovíme. Ukážeme. Poradíme. Jak nejlépe umíme. Vložte dotaz. Do 24 hodin jej zodpovíme.

*
*
*
  *