Dotace pro Vás již jen do 15.10.2012

2.10.2012
Václav Edl

V současné době je již jen do 15.10.2012 otevřen příjem žádostí o dotaci v programu POTENCIÁL. Tento program slouží k založení či rozšíření vlastní výzkumné a vývojové kapacity, tj. v rámci tohoto programu můžete čerpat podporu na investice v oblasti vývoje nových výrobků. Způsobilými výdaji jsou:

Tuhle dotaci jsem schopný sbouchat za jeden den. Ovšem k tomu jsou důležité podklady a je třeba se zamyslet nad fungováním Vaší firmy během dotace, protože tohle je docela narychlo. Proto mi napište a sejdeme se.

 

ZPŮSOBILÉ INVESTIČNÍ VÝDAJE

Dlouhodobý hmotný majetek:

  • pořízení strojů a jiného zařízení (musí představovat spolu s dlouhodobým nehmotným majetkem min. 50 % způsobilých investičních výdajů),
  • budov (do výše 40 % způsobilých investičních výdajů),
  • pozemků (do výše 10 % způsobilých investičních výdajů) a

Dlouhodobý nehmotný majetek:

  • pořízení práv duševního vlastnictví a software (u velkých podniků do výše 50% způsobilých investičních výdajů).

2. VYBRANÉ PROVOZNÍ NÁKLADY –pouze pro malý a střední podnik

  • služby poradců, expertů, studie.
  • mzdy, pojistné po dobu realizace projektu.

 

Omezení: Minimální výše investice do dlouhodobého majetku, využívaného pro účely zajištění aktivit projektu, činí 5 mil. Kč, v případě velkých společností 10 mil. Kč.

 

Sjednejte si s námi na emailu vedl@edolo.cz nezávaznou úvodní schůzku a my posoudíme realizovatelnost Vašeho záměru!

Další články

Dnes bych rád uvedl některé zprávy z posledních dnů na pravou míru.

Možná jste zaregistrovali článek, který proběhl českými médii, jehož podstatou byla informace o zastavení operačního programu OPPIK.

Dnes bych se s Vámi rád podělil o něco, čeho se nám podařilo dosáhnout díky Vám – našim klientům, spolupracovníkům a kamarádům. V poslední době dostoupalo „šílenství“ se jménem GDPR do velkých výšin.

Připadá Vám název článku „divný“? Říkáte si, že je to „skoro“ stejné? České vs. cizí slovo? Chtěl jsem vyvolat zamyšlení nad tím, co Vám je v posledních dnech nabízeno, resp.  může být nabízeno v dnech následujících. Pojďme se na to podívat.