Dotace a výběrová řízení

 • Dotace pro váš podnikatelský záměr
 • Aktuální dotační výzvy 2015 - 2020
 • Výběr vhodných dotačních titulů
 • Finanční rámec projektu
 • Časový harmonogram čerpání dotace
 • Kompletní projektová žádost včetně příloh
 • Administrace projektu
 • Závěrečná dokumentace a žádost o proplacení financí
 • Zajištění výkaznictví 
 • Výběrové řízení

Máte inovativní myšlenku či podnikatelský nápad? Dotace z EU vám pomohou vaše plány zrealizovat.

Pátráte po možnostech financování? Začnete s vlastními zdroji a snažíte se zorientovat v nabídce dotací. Evropských, národních, vládních až po podporu jednotlivých měst a dalších zdrojů.

Rvete si vlasy, protože... Kdo se má ve stovkách dotací vyznat?

Není divu. Zvolit správný program, vše včas a řádné připravit bývá pro laika velmi obtížné.

 

Získejte dotace pro váš podnikatelský záměr

Zrealizujte vaši  myšlenku bez zbytečných průtahů ještě v tomto roce.

 

Požádejte o zpracování dotačního auditu, zásadního kroku pro získání finanční podpory

Pro úspěšné splnění zákonných požadavků, nařízení a praktických přínosů pro společnost.

 
 
 
03-cinnosti

 

 

Nečekejte zázraky, ale mnoha lety prověřené zkušenosti, dotační vedení a férové jednání. Vzájemnou spoluprací získáte finanční prostředky na realizaci podnikatelského nápadu.

Během spolupráce očekávejte:

 • Zvolení nejvhodnější možnosti získání finanční podpory z fondů EU pro váš projekt
 • Výběr vhodné dotace pro Váš podnikatelský záměr
 • Finanční rámec projektu. Kolik prostředků získáte a co vás to bude stát (odkaz na PF)
 • Časový harmonogram možnosti čerpání dotace
 • Kompletní projektovou žádost, včetně příloh. Podnikatelský záměr či studii proveditelnosti.
 • Administraci projektu po dobu realizace projektu
 • Závěrečnou dokumentaci a žádost o proplacení finančních prostředků
 • Zajištění výkaznictví odpovědných orgánům po dobu povinného monitoringu
 • Výběrové řízení

 

Na nic nebudete sami. Stojíme při vás od návrhu, přes samotnou realizaci až do finálního monitoringu

Nedovolíme vám zapomenout na žádné důležité termíny či dokumenty. Jsme vám oporou při kontrolách ministerstva.

 

S rozhodnutím neotálejte

Aktuální dotační výzvy na období  2015 – 2020 jsou vyhlášeny a  počet finančních prostředků omezen.

 

Infografika_dotace_šedé

 
Prověřte si nás sami