Definice produktivity práce - Souhlasíte?

8.3.2013
Václav Edl

Dobrý den,
 
dnes je tu něco málo k teorii a praxi u produktivity práce. Zítra bude praktický příklad na zvýšení produktivity, který se podařil v jedné truhlárně. A nestál ani korunu. 
 
Chvilka teorie
Produktivita v ekonomii je vztah mezi výsledkem a časem potřebným k dosáhnutí tohoto výsledku. Míra efektivnosti použití vstupů nebo zdrojů ve vztahu k výstupům z činnosti. V ekonomickém vnímání jde o míru zapojení a využití zdrojů ve vztahu k výsledkům ekonomické činnosti (produkce) jako jsou výrobky nebo služby.
 
Produktivita je hospodářský ukazatel, jeho podstatou je měření výkonnosti některého z výrobních faktorů. Výrobní faktory, to jsou zdroje, které potřebujeme k tomu, abychom mohli vyrábět (produkovat):

  • Přírodní zdroje: půda, nerostné bohatství, lesy, voda,
  • Práce: souhrn fyzických a duševních schopností člověka, které vynakládá
  • Kapitál: vše, co se dá ocenit financemi a vložit do podnikání, peníze,
  • Informace: data a intelektuální kapitál
  • Znalosti: formální, tedy získané vzděláváním, a skryté, tedy získané zkušenostmi, poznáním, učením se, atp.

 
Výsledkem je změřená schopnost jednotky vstupu k produkci určitého množství výstupu za daný čas.
 
Chvilka praxe
Vy všichni, kteří každý den pracujete, chcete aby Vaše činnosti byly co nejproduktivnější – lidově řečeno – chceme, aby to co děláme mělo smysl, aby to co děláme, zvyšovalo hodnotu toho, co děláme, prostě abychom byli produktivní.
 
Praktický tip
Vezměte si k ruce Výkaz zisků a ztrát a podělte dvě hodnoty – první je uvedena na řádku č. 12 „Osobní náklady“ a druhá je uvedena na řádku č. 11 „Přidaná hodnota“. Pokud Vám vyšlo číslo menší než 1 – blahopřejeme – můžeme říci, že VAŠE SPOLEČNOST JE RÁMCOVĚ PRODUKTIVNÍ – vydělali jste minimálně na mzdy lidí. Pokud tento výsledek vynásobíte číslem 100 dozvíte se kolik procent toho, co Vaše společnost vyprodukovala, dáváte svým zaměstnancům v podobě jejich mezd. Překvapil Vás výsledek?

Další články

Dnes bych rád uvedl některé zprávy z posledních dnů na pravou míru.

Možná jste zaregistrovali článek, který proběhl českými médii, jehož podstatou byla informace o zastavení operačního programu OPPIK.

Dnes bych se s Vámi rád podělil o něco, čeho se nám podařilo dosáhnout díky Vám – našim klientům, spolupracovníkům a kamarádům. V poslední době dostoupalo „šílenství“ se jménem GDPR do velkých výšin.

Připadá Vám název článku „divný“? Říkáte si, že je to „skoro“ stejné? České vs. cizí slovo? Chtěl jsem vyvolat zamyšlení nad tím, co Vám je v posledních dnech nabízeno, resp.  může být nabízeno v dnech následujících. Pojďme se na to podívat.