Daňový kalendář 2016

Zapomenout na daně? Nemožné! Daňový kalendář pro rok 2016

Termíny daňové povinnosti v průběhu celého roku 2016. Přímo od MFČR.

Daňový kalendář tu není proto, že bychom si mysleli, že vám někdo dovolí zapomenout na daně. Daně jsou naším denním chlebem, proto pro vás sledujeme nutné termíny. 

 

Datum Daň Popis
Leden    
2.1.2017 srážková odvod daně (zvláštní sazba) za období 11/16
8.1.2017 pojištění OSVČ zdravotní - záloha za období 12/16
9.1.2017 spotřební splatnost (bez daně z lihu) za období 11/16
20.1.2017 DPH přiznání a splatnost k MOSS za období 4. Q/16
20.1.2017 z příjmů záloha na daň-závislá činnost za období 12/16
20.1.2017 pojištění OSVČ sociální - záloha za období 12/16
24.1.2017 spotřební splatnost (daň z lihu) za období 11/16
25.1.2017 DPH přiznání, souhrnné hlášení a KH za období 12/16 + 4. Q/16
25.1.2017 energetické přiznání a splatnost za období 12/16
25.1.2017 spotřební přiznání + nárok vrácení daně za období 12/16
31.1.2017 biopaliva hlášení dle z.č. 201/2012 Sb.
31.1.2017 silniční přiznání za období za rok 16
31.1.2017 z nemovitostí přiznání (úplné nebo dílčí) za období na rok 17
31.1.2017 srážková odvod daně (zvláštní sazba) za období 12/16
Únor    
8.2.2017 pojištění OSVČ zdravotní - záloha za období 1/17
9.2.2017 spotřební splatnost (bez daně z lihu) za období 12/16
15.2.2017 z příjmů žádost k ročnímu zúčtování za období za rok 16
15.2.2017 z příjmů podpis prohlášení za období na rok 17
20.2.2017 z příjmů záloha na daň-závislá činnost za období 1/17
20.2.2017 pojištění OSVČ sociální - záloha za období 1/17
24.2.2017 spotřební splatnost (daň z lihu) za období 12/16
25.2.2017 DPH přiznání, souhrnné hlášení a KH za období 1/17
25.2.2017 energetické přiznání a splatnost za období 1/17
25.2.2017 spotřební přiznání + nárok vrácení daně za období 1/17
28.2.2017 srážková odvod daně (zvláštní sazba) za období 1/17
28.2.2017 loterie a hry přiznání a zaplacení odvodu za období za rok 16
Březen    
1.3.2017 z příjmů vyúčtování (závislá čin.) za období za rok 16
8.3.2017 pojištění OSVČ zdravotní - záloha za období 2/17
12.3.2017 spotřební splatnost (bez daně z lihu) za období 1/17
15.3.2017 DPPO, DPFO záloha za období čtvrtletní
15.3.2017 z příjmů hlášení platebního zprostředkovatele za období za rok 16
20.3.2017 z příjmů záloha na daň-závislá činnost za období 2/17
20.3.2017 z příjmů elektronické vyúčtování za období za rok 16
20.3.2017 pojištění OSVČ sociální - záloha za období 2/17
25.3.2017 DPH přiznání, souhrnné hlášení a KH za období 2/17
25.3.2017 energetické přiznání a splatnost za období 2/17
25.3.2017 spotřební přiznání + nárok vrácení daně za období 2/17
27.3.2017 spotřební splatnost (daň z lihu) za období 1/17
31.3.2017 srážková odvod daně (zvláštní sazba) za období 2/17
Duben    
1.4.2017 DPPO, DPFO přiznání a úhrada (ne audit) za období za rok 16
1.4.2017 srážková vyúčtování (zvláštní sazba) za období za rok 16
8.4.2017 pojištění OSVČ zdravotní - záloha za období 3/17
9.4.2017 spotřební splatnost (bez daně z lihu) za období 2/17
15.4.2017 silniční záloha za období 1. Q/17
20.4.2017 DPH přiznání a splatnost k MOSS za období 1. Q/17
20.4.2017 z příjmů záloha na daň-závislá činnost za období 3/17
20.4.2017 loterie a hry hlášení a zaplacení zálohy za období 1. Q/17
20.4.2017 pojištění OSVČ sociální - záloha za období 3/17
24.4.2017 spotřební splatnost (daň z lihu) za období 2/17
25.4.2017 DPH přiznání, souhrnné hlášení a KH za období 3/17 + 1. Q/17
25.4.2017 energetické přiznání a splatnost za období 3/17
25.4.2017 spotřební přiznání + nárok vrácení daně za období 3/17
30.4.2017 srážková odvod daně (zvláštní sazba) za období 3/17
Květen    
1.5.2017 pojištění OSVČ přehled - sociální a zdravotní za období za rok 16
8.5.2017 pojištění OSVČ zdravotní - záloha za období 4/17
10.5.2017 spotřební splatnost (bez daně z lihu) za období 3/17
20.5.2017 z příjmů záloha na daň-závislá činnost za období 4/17
20.5.2017 pojištění OSVČ sociální - záloha za období 4/17
25.5.2017 DPH přiznání, souhrnné hlášení a KH za období 4/17
25.5.2017 energetické přiznání a splatnost za období 4/17
25.5.2017 spotřební přiznání + nárok vrácení daně za období 4/17
25.5.2017 spotřební splatnost (daň z lihu) za období 3/17
31.5.2017 z nemovitostí splatnost (do 5000 Kč)
31.5.2017 z nemovitostí 1.splátka (nad 5000 Kč - bez zemědělců)
31.5.2017 srážková odvod daně (zvláštní sazba) za období 4/17
Červen    
8.6.2017 pojištění OSVČ zdravotní - záloha za období 5/17
9.6.2017 spotřební splatnost (bez daně z lihu) za období 4/17
15.6.2017 DPPO, DPFO záloha za období čtvrtletní
15.6.2017 DPPO, DPFO záloha za období pololetní
20.6.2017 z příjmů záloha na daň-závislá činnost za období 5/17
20.6.2017 pojištění OSVČ sociální - záloha za období 5/17
24.6.2017 spotřební splatnost (daň z lihu) za období 4/17
25.6.2017 DPH přiznání, souhrnné hlášení a KH za období 5/17
25.6.2017 energetické přiznání a splatnost za období 5/17
25.6.2017 spotřební přiznání + nárok vrácení daně za období 5/17
30.6.2017 FATCA oznámení dle z.č. 330/2014 Sb. za období za rok 16
30.6.2017 srážková odvod daně (zvláštní sazba) za období 5/17
Červenec    
1.7.2017 DPPO, DPFO odložené přiznání a úhrada za období za rok 16
8.7.2017 pojištění OSVČ zdravotní - záloha za období 6/17
10.7.2017 spotřební splatnost (bez daně z lihu) za období 5/17
15.7.2017 silniční záloha za období 2. Q/17
20.7.2017 DPH přiznání a splatnost k MOSS za období 2. Q/17
20.7.2017 z příjmů záloha na daň-závislá činnost za období 6/17
20.7.2017 loterie a hry hlášení a zaplacení zálohy za období 2. Q/17
20.7.2017 pojištění OSVČ sociální - záloha za období 6/17
25.7.2017 DPH přiznání, souhrnné hlášení a KH za období 6/17 + 2. Q/17
25.7.2017 energetické přiznání a splatnost za období 6/17
25.7.2017 spotřební přiznání + nárok vrácení daně za období 6/17
25.7.2017 spotřební splatnost (daň z lihu) za období 5/17
31.7.2017 srážková odvod daně (zvláštní sazba) za období 6/17
Srpen    
1.8.2017 pojištění OSVČ odložený přehled - soc. a zdr. za období za rok 16
8.8.2017 pojištění OSVČ zdravotní - záloha za období 7/17
9.8.2017 spotřební splatnost (bez daně z lihu) za období 6/17
20.8.2017 z příjmů záloha na daň-závislá činnost za období 7/17
20.8.2017 pojištění OSVČ sociální - záloha za období 7/17
24.8.2017 spotřební splatnost (daň z lihu) za období 6/17
25.8.2017 DPH přiznání, souhrnné hlášení a KH za období 7/17
25.8.2017 energetické přiznání a splatnost za období 7/17
25.8.2017 spotřební přiznání + nárok vrácení daně za období 7/17
31.8.2017 z nemovitostí 1.splátka (nad 5000 Kč - zemědělci)
31.8.2017 srážková odvod daně (zvláštní sazba) za období 7/17
Září    
8.9.2017 pojištění OSVČ zdravotní - záloha za období 8/17
9.9.2017 spotřební splatnost (bez daně z lihu) za období 7/17
15.9.2017 DPPO, DPFO záloha za období čtvrtletní
20.9.2017 z příjmů záloha na daň-závislá činnost za období 8/17
20.9.2017 pojištění OSVČ sociální - záloha za období 8/17
24.9.2017 spotřební splatnost (daň z lihu) za období 7/17
25.9.2017 DPH přiznání, souhrnné hlášení a KH za období 8/17
25.9.2017 energetické přiznání a splatnost za období 8/17
25.9.2017 spotřební přiznání + nárok vrácení daně za období 8/17
30.9.2017 DPH žádost o vrácení DPH z/do členského státu za období za rok 16
30.9.2017 srážková odvod daně (zvláštní sazba) za období 8/17
Říjen    
8.10.2017 pojištění OSVČ zdravotní - záloha za období 9/17
10.10.2017 spotřební splatnost (bez daně z lihu) za období 8/17
15.10.2017 silniční záloha za období 3. Q/17
20.10.2017 DPH přiznání a splatnost k MOSS za období 3. Q/17
20.10.2017 z příjmů záloha na daň-závislá činnost za období 9/17
20.10.2017 loterie a hry hlášení a zaplacení zálohy za období 3. Q/17
20.10.2017 pojištění OSVČ sociální - záloha za období 9/17
25.10.2017 DPH přiznání, souhrnné hlášení a KH za období 9/17 + 3. Q/17
25.10.2017 energetické přiznání a splatnost za období 9/17
25.10.2017 spotřební přiznání + nárok vrácení daně za období 9/17
25.10.2017 spotřební splatnost (daň z lihu) za období 8/17
31.10.2017 DPH skupinová reg. (přihl.-změna-zruš.) za období na rok 18
31.10.2017 srážková odvod daně (zvláštní sazba) za období 9/17
Listopad    
8.11.2017 pojištění OSVČ zdravotní - záloha za období 10/17
9.11.2017 spotřební splatnost (bez daně z lihu) za období 9/17
20.11.2017 z příjmů záloha na daň-závislá činnost za období 10/17
20.11.2017 pojištění OSVČ sociální - záloha za období 10/17
24.11.2017 spotřební splatnost (daň z lihu) za období 9/17
25.11.2017 DPH přiznání, souhrnné hlášení a KH za období 10/17
25.11.2017 energetické přiznání a splatnost za období 10/17
25.11.2017 spotřební přiznání + nárok vrácení daně za období 10/17
30.11.2017 z nemovitostí 2.splátka (nad 5000 Kč - všichni)
30.11.2017 srážková odvod daně (zvláštní sazba) za období 10/17
Prosinec    
8.12.2017 pojištění OSVČ zdravotní - záloha za období 11/17
10.12.2017 spotřební splatnost (bez daně z lihu) za období 10/17
15.12.2017 silniční záloha za období 10 a 11/17
15.12.2017 DPPO, DPFO záloha za období čtvrtletní
15.12.2017 DPPO, DPFO záloha za období pololetní
20.12.2017 z příjmů záloha na daň-závislá činnost za období 11/17
20.12.2017 pojištění OSVČ sociální - záloha za období 11/17
25.12.2017 DPH přiznání, souhrnné hlášení a KH za období 11/17
25.12.2017 energetické přiznání a splatnost za období 11/17
25.12.2017 spotřební přiznání + nárok vrácení daně za období 11/17
25.12.2017 spotřební splatnost (daň z lihu) za období 10/17
31.12.2017 srážková odvod daně (zvláštní sazba) za období 11/17

 

Ke stažení

Prověřte si nás sami
Více referencí
PTEJTE SE

Ptejte se na vše, co vás zajímá. Odpovíme. Ukážeme. Poradíme. Jak nejlépe umíme. Vložte dotaz. Do 24 hodin jej zodpovíme.

*
*
*
  *