Daňové poradenství

 • Přípravu a sestavení daňových modelů
 • Zpracování daňového přiznání  a výpočet daní
 • Zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty
 • Zpracování přiznání k dani z příjmů právnických osob
 • Zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických osob
 • Zpracování ostatních daňových přiznání
 • Zpracování podkladů pro daňové přiznání
 • Přenos odpovědnosti na daňového poradce
 • Odklad přiznání k dani z příjmu k 30.6.
 • Konzultace v otázkách daňové problematiky
 • Zastupování klienta daňovým poradcem
 • Daňový audit

Vaše daně na naši hlavu

Jak řekl Benjamin Franklin: „Na světě jsou jen dvě jistoty: daně a smrt .“

Neustále se měnící systém výpočtu daňové povinnosti, nově zavedené daně nebo změny těch stávajících, nové položky ve formulářích daňových přiznání, to je běžná součást každoročních novelizací zákonů. Vzniklý daňový systém je tak pro běžného podnikatele nebo fyzickou osobu natolik nepřehledný, že v mnoha případech nevyužívá naplno možnosti snížit si daňovou povinnost v rámci zákonných možností.

Chcete využít naplno možnosti snížit daňovou povinnost v rámci zákonných možností?

 

Přeneste na nás svou starost o daně

 

Přineseme vám jistotu v otázkách daňové povinnosti. Od ledna až do prosince. V rámci celého roku.

Od spolupráce očekávejte:

 • Přípravu a sestavení daňových modelů
 • Zpracování daňového přiznání  a výpočet daní (klíčová slova)
 • Zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty
 • Zpracování přiznání k dani z příjmů právnických osob
 • Zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických osob
 • Zpracování ostatních daňových přiznání
 • Zpracování podkladů pro daňové přiznání
 • Přenos odpovědnosti na daňového poradce
 • Odklad přiznání k dani z příjmu k 30.6.
 • Konzultace v otázkách daňové problematiky
 • Zastupování klienta daňovým poradcem
 • Daňový audit
   

Nepropásněte důležité daňové termíny

Daňový kalendář od ledna do prosince.  

 

 

 

Prověřte si nás sami
Více referencí

MY SE CENU ZVEŘEJNIT NEBOJÍME

Na rozdíl od jiných se u nás hned dozvíte, kolik stojí vedení daňové agendy

Od živnostníka po velkou firmu. Ceny se různí. Proto se podívejte, co můžete očekávat na služby. A v jakých cenových relacích se odvíjí možná spolupráce: