3 otázky, které řeknou, jestli bude na DPH - Edolo Consult s.r.o.

4.2.2013
Václav Edl

Dobré ráno,

dnes tu jsou 3 jednoduché otázky, jestli bude na DPH. Ono to lednové DPH je trochu speciální, protože pokud jste měsíční plátce a máte 30 dní splatnost, tak vlastně z faktury vystavené 30.12., tak 25.1. už z toho musíte platit, což znamená mít zase připravené finanční prostředky (rezervu)...

 

"Udržujeme rozumnou míru peněz na účtu?"

Okamžitá (hotovostní) likvidita (index)

(Hotovost + Bank. Účty + Kr. fin. Majetek) / (Kr. závazky + Kr. bank. Úvěry + Kr. fin. Výpomoci)

Okamžitá likvidita popisuje stav, kdy jste nuceni zaplatit své krátkodobé závazky okamžitě pouze penězi z pokladny a z účtu. Rozumné hodnoty jsou mezi 0,1 a 0,2.

 

Protože půlkou prasete, žaluziemi nebo betonovou tvárnicí nezaplatíte... Takže jděte a podívejte se, jestli součet čitatele (peníze) Vám vystačí na zaplacení DPH a Vaše další závazky. 

 

 

"Jak dlouho trvá průměrně odběratelům, než zaplatí?"

Doba obratu pohledávek (počet dní)

Pohledávky / (Tržby / 360)

Udává, po kolika dnech průměrně jsou nám naše pohledávky zaplacené. Snižování doby obratu znamená, že dodavatelé platí častěji => Můžeme si být finančně jistější.

 

Tahle otázka je tu proto, že já to DPH platím z toho, co oni si u mě koupili, co oni chtějí a co oni mi mají zaplatit. Podívejte se na objem svých pohledávek a jestli "nesponzorujete" Vy někomu JEHO DPH.

 

 

"Je firma dlouhodobě efektivní?"

Rentabilita dl. Kapitálu (%)

(Čistý zisk po zdanění / Dl. kapitál) * 100

Rentabilita dlouhodobého kapitálu ukazuje, na kolik jsou tyto zdroje výnosné.

 

Tahle otázka je důležitá, protože firma, která nemusí používat rezervu na DPH na krátkodobé financování, musí být schopná přežít i bez toho, tedy být dlouhodobě efektivní...

Co trápí Vás když přijde řeč na DPH? Taky někoho "sponzorujete"?
 

Další články

Dnes bych rád uvedl některé zprávy z posledních dnů na pravou míru.

Možná jste zaregistrovali článek, který proběhl českými médii, jehož podstatou byla informace o zastavení operačního programu OPPIK.

Dnes bych se s Vámi rád podělil o něco, čeho se nám podařilo dosáhnout díky Vám – našim klientům, spolupracovníkům a kamarádům. V poslední době dostoupalo „šílenství“ se jménem GDPR do velkých výšin.

Připadá Vám název článku „divný“? Říkáte si, že je to „skoro“ stejné? České vs. cizí slovo? Chtěl jsem vyvolat zamyšlení nad tím, co Vám je v posledních dnech nabízeno, resp.  může být nabízeno v dnech následujících. Pojďme se na to podívat.