15 klíčových modulů strategického managementu

28.8.2016

Seznamte se s 15 klíčovými moduly strategického managementu, které by měly být součástí strategického řízení každé produktivní firmy. S 15 moduly, které odstraní největší překážky bránící většině majitelů a ředitelů firem v růstu.

 

15 klíčových modulů strategického řízení firmy

Postupy, které odhalí slabiny ve vašem podnikání. Posílí silné stránky a využijí možných příležitostí trhu. 15 klíčových modulů spolupráce obsáhne podnikové procesy a strategické řízení v celé šíři.

 

02-postupy-nove

Analyzuj a Proveď

Prvním krokem každého správného plánování je analýza. Pouze na základě konkrétních čísel dokážete kvalitně řídit a spravovat svou společnost. Rozeberte svou minulost pomocí metod finanční analýzy a predikujte budoucí stav díky bankrotním a bonitním modelům. „Analyzuj a Proveď“ dodává pravdivé a reálné informace, které nasměrují podnikání ziskovým směrem. 

Přínos pro firmu:  Popis reálného stavu firmy + vybudování plánu další existence firmy.

 

Marketingová koncepce

Jak jste na tom s marketingovou strategií? Kdo je váš potenciální zákazník, jak s ním komunikujete, jak si ho hýčkáte? Revize dokončena? Vidíte nějaké nedostatky? Začněte od začátku tím, že si definujete vaši cílovou skupinu klientů. O čem s nimi hodláte komunikovat a kudy? Kdo za to bude zodpovědný a kolik vás to bude stát? Připravte si marketingový plán a toho se držte. Myslete i na stávající klienty. Jejich udržení vás stojí méně peněz než získávání nových.

Přínos pro firmu:  Vybudování marketingového systému firmy.

 

Systém Public Relations

Chcete, aby se o vás vědělo? Aby při vyslovení jména společnosti každému naskočil v hlavě obrázek vašeho produktu, služby nebo dosaženého úspěchu? Pracujte na tom. Vytvořte systém pro zlepšení povědomí o společnosti. Sjednoťte dokumenty pro prezentaci. Pochlubte se svými úspěchy. Natočte videa a předávejte informace dál. Aby každý věděl, že to nejlepší dostane právě od vás.

Přínos pro firmu:  Definování pozice firmy na trhu, zvýšení a udržení povědomí o značce.

 

Komunikační systém

Nastavte systém komunikace se stávajícími klienty a jednotný způsob oslovování budoucích kupujících. Motivujte je k nákupu a vytvořte pocit solidnosti. Pobídněte je nenásilně, ale pevně. Vytvořte si zákaznickou databázi, nastavte systémy komunikace, automatizujte.

Přínos pro firmu:  Vybudování jasného komunikačního systému firmy.

 

VRIO analýza

VRIO analýza je součástí strategického plánování. Nahlíží na zdroje firmy a hodnotí efektivitu jejich využití. VRIO hledá odpovědi na otázky:

  • Je zdroj, který používáte hodnotný nebo drahý?
  • Jak je zdroj vzácný?
  • Lze jednoduše napodobit vaše zdroje či produkty?

Získané informace vám pomohou např. při rozhodování, zda je výhodnější externí dodavatel nebo interní zajištění procesů a služeb. Zhodnotí situaci podniku a zdůrazní konkurenční potenciál.

Přínos pro firmu:  Popis současných zdrojů a možností jejich efektivního využití.

 

PEST analýza

Nikdo z nás nežije v uzavřené „bublině“. S každým dokáže pěkně zamávat změna na poli ekonomiky, technologický pokrok či rozhodnutí politiků. PEST analýza vám umožňuje tyto změny zakomponovat do strategického plánování a využít je ve svůj prospěch.

Udělejte si strategický audit vlivu makro-prostředí na firmu (PEST analýzu) a najděte odpovědi na 3 otázky:

  • Které z makroekonomických faktorů mají vliv na podnik?
  • Jaké jsou možné účinky těchto faktorů?
  • Které z nich jsou v blízké budoucnosti pro podnik nejdůležitější a jak je mohu pro své podnikání využít?

Tato „ekonomická teorie“ je součástí strategického managementu a ke slovu přichází obvykle ve chvíli, kdy se společnost rozhoduje o budoucích krocích. Dlouhodobé podnikatelské plány mohou mít bez návaznosti na ekonomické makro-okolí jepičí život.

Přínos pro firmu:  „Ukotvení“ pozice společnosti na trhu, využití okolních vlivů ve prospěch vývoje firmy.

 

SWOT analýza

SWOT analýza je univerzální analytická technika zaměřená na zhodnocení vnitřních a vnějších faktorů, které mají vliv na společnost. Identifikuje vaše silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby. Při tvorbě analýzy pracujte s fakty, která se dají změřit. Vynechte domněnky a spekulace. Podpořte zjištěné přednosti, maximalizujte příležitosti, odstraňte nedostatky a minimalizujte hrozby.

Přínos pro firmu:  Využití nalezených možností a minimalizace zjištěných negativ s cílem zefektivnění chodu společnosti.

 

Firemní procesy

Čím větší společnost, tím více lidí a činností. Ne všechno se dá vyřešit komunikací. Vystopujte, které procesy se dublují, a které jsou úplně zbytečné. Popište si každou činnost, ať už hlavní či vedlejší, jako soubor postupů nebo kroků. Vytvořte si mapu procesů. Tu maximálně zefektivněte a trvale udržujte.

Přínos pro firmu:  Identifikování a odstranění neefektivních a duplicitních činností.

 

Funkční schéma firmy

Směřujte člověka k jeho vlastní zodpovědnosti. Zjistěte, co je účelem jeho práce, o co se má starat. Zabraňte tomu, že lidé dělají činnosti dvakrát nebo „si do toho kecají“, případně že se něco ve firmě nedělá vůbec. Měřte osobní výkon jednotlivce a veďte si statistiky.

Přínos pro firmu:  Strategické řízení nákladů a stanovení skutečné hmotné zodpovědnosti.

 

Podniková dokumentace

Lidé potřebují vědět, jak se věci „mají“ dělat. Co se od nich očekává. Vytvořte jim návody, vzory, manuály. Usnadníte nejen zapracování nových kolegů, ale také ušetříte svůj čas strávený neustálým vysvětlováním opakovaných činností.

Přínos pro firmu:  Popis stavu firmy + návod pro lidi jak mají dělat správné věci správně.

 

Proveď a Změř

Dejte společnosti systém a řád. Úspěšná firma tlumočí svým lidem informace o tom, kam firma směřuje. Každý zaměstnanec přece menší či větší vahou přispívá k plnění podnikatelských plánů. S informovaností roste chuť zaměstnanců podílet se na společném cíli, vědět o svých povinnostech a možnostech. Díky dobře nastavenému systému je majitel správně a včas informovaný o dění a může se správně rozhodovat.

Přínos pro firmu:  Zamezení plýtvání zdroji, omezení neefektivních činností a schopnost rychlých reakcí na nenadálé situace.


Změř a Koordinuj

Nastavte si kontrolní procesy podle vašich potřeb. Ušetříte si práci a usnadníte „velení“. Vymezte jasně zodpovědnost každého jedince ve společnosti. Zmizí věty typu "Já za to nemůžu", "To měl udělat on" nebo "To dělat nebudu". Neefektivní články řetězu prostě nevydrží a díky systému „Změř a Koordinuj“ odpadnou. A protože řetěz je tak silný, jako jeho nejslabší článek, máte jedinečnou možnost nahradit slabé články těmi silnými.

Přínos pro firmu:  Jasný systém fungování a kontroly firmy.

 

Podívejte se na 15 klíčových modulů strategického řízení, které jsou součástí Produktivní firmy a které odstraní 10 největších překážek, které brání většině majitelů a ředitelů firem v růstu firem.

15 klíčových modulů strategického managementu, které by měly být součástí strategického řízení každé produktivní firmy. Firmy, jež dosahuje dlouhodobé stability a rostoucích tržeb. Na perspektivních trzích se zaměstnanci táhnoucími za jeden provaz.

 

 

Vybudujte produktivní firmu

Aplikujte ověřené metody i na vaše podnikání. 15 modulů spolupráce složí dílky podnikání a katapultuje vás mezi perspektivní firmy.

 

 

Další články

Dnes bych rád uvedl některé zprávy z posledních dnů na pravou míru.

Možná jste zaregistrovali článek, který proběhl českými médii, jehož podstatou byla informace o zastavení operačního programu OPPIK.

Dnes bych se s Vámi rád podělil o něco, čeho se nám podařilo dosáhnout díky Vám – našim klientům, spolupracovníkům a kamarádům. V poslední době dostoupalo „šílenství“ se jménem GDPR do velkých výšin.

Připadá Vám název článku „divný“? Říkáte si, že je to „skoro“ stejné? České vs. cizí slovo? Chtěl jsem vyvolat zamyšlení nad tím, co Vám je v posledních dnech nabízeno, resp.  může být nabízeno v dnech následujících. Pojďme se na to podívat.